Empowering women. Vrouwen in een positieve beweging vooruit.

Profemme werkt aan bewustwording, verandering en verbinding. Dit doen we onder andere door kennis te delen over genderongelijkheid, seksisme en intersectioneel feminisme. Maar ook door het ontwikkelen van (online) tools, die bijdragen aan vrouwelijk empowerment.

We richten ons hierbij op alle vrouwen in Nederland. Onze focus ligt op het versterken en ondersteunen van werkende vrouwen, vrouwen in het bedrijfsleven, ondernemende vrouwen, vrouwen die zich staande willen houden in een overwegend mannelijke omgeving.

Ons uiteindelijke doel is een verandering teweegbrengen. We willen vrouwen helpen zich sterker te laten voelen in hun rol of omgeving. Maar we willen ook de omgeving veranderen. De mindset en way of working binnen het bedrijfsleven moet veranderen, maar ook in de politiek moet genderongelijkheid een hogere plek op de agenda krijgen. De gehele samenleving is verantwoordelijk voor en moet betrokken worden in de strijd naar gelijkheid. Het begint al bij de opvoeding door ouders, maar ook scholen, sportverenigingen en andere instanties spelen hierin een cruciale rol.

Hier gaan we voor!

Women support Women
Vrouwen die elkaar supporten vormen de kern van de activiteiten van Profemme. Samen staan we sterker geldt op alle verschillende aspecten. Wanneer we een statement willen maken, iets op de agenda willen zetten of anderen van een idee willen overtuigen. Maar het gaat veel verder dan dat. Vrouwen hebben zoveel kennis en kunde in huis en er zijn zoveel vrouwen die elkaar willen supporten en verder willen helpen. Vaak weten ze elkaar echter niet te vinden of zijn er drempels of angsten die moeten worden overwonnen, voordat samenwerking tot stand komt. Wij slaan een brug en ontwikkelen de tools die net dat steuntje in de rug kunnen bieden. We verbinden, motiveren en inspireren.

Het stimuleren van vrouwen die vrouwen supporten betekent overigens niet dat we mannen buitensluiten. Integendeel, we geloven juist in gelijkheid tussen mannen en vrouwen en dat er, wanneer er een goede balans gevonden is, hele mooie dingen kunnen ontstaan. Wist je dat het team van Profemme helemaal niet uit alleen maar vrouwen bestaat?

Intersectioneel Feminisme
Gelijkheid gaat verder dan alleen de rechten van vrouwen. Veel vrouwen ervaren namelijk niet alleen onderdrukking en discriminatie omdat zij vrouw zijn. Vaak is er sprake van meerdere factoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afkomst en huidskleur, taalbarrières, geaardheid, geloof of een combinatie van deze factoren. Vrouwen ervaren al ongelijkheid puur en alleen omdat zij vrouw zijn, maar vrouwen waarbij meerdere factoren een rol spelen ervaren een nog grotere ongelijkheid. Body positivity zien zijn wij als een onderdeel hiervan. Ook uiterlijk heeft invloed op de mate van ongelijke behandeling. Wij moedigen iedereen aan te zijn wie zij is.

Deze ongelijkheid kan ervaren worden vanuit de cultuur waarin men is opgegroeid, maar ook vanuit de manier waarop de Nederlandse samenleving aankijkt en omgaat met religie, afkomst of geaardheid. Binnen het bedrijfsleven moeten deze vrouwen zich nog meer bewijzen dan bijvoorbeeld blanke hetero vrouwen van Nederlandse afkomst. Wij vinden het belangrijk om ons niet alleen in te zetten voor de nadelen van het vrouw zijn an sich, maar ook voor de andere, optellende vormen van ongelijkheid.

Empoweren van vrouwen.
Empoweren gaat over het krachtiger en machtiger maken van vrouwen, zodat zij problemen zelf kunnen oplossen en hiermee hun eigen situatie kunnen verbeteren. We hebben het hier dus over veranderingen in je omgeving teweegbrengen vanuit jezelf. Door vrouwen te helpen steviger in hun schoenen te staan zorgen wij ervoor dat zij het zelfvertrouwen krijgen om acties te ondernemen. Om grenzen te stellen. Om voor zichzelf op te komen. Om te eisen wat ze verdienen. Om kritisch te zijn. Om wangedrag niet langer te accepteren.

We leggen ook uit wat het gevoel of de situatie veroorzaakt. We zijn geneigd te denken dat het aan ons ligt. Dat wij de enige zijn in deze situatie. Dit is niet het geval. Vaak zitten er diepgewortelde onbewuste gedragingen en overtuigingen achter bepaald gedrag. Zowel bij jezelf als bij anderen.

Werkende moeders.
Naast het zijn van een vrouw zorgt het zijn van een moeder voor extra ongelijke behandeling op de werkvloer en in het aannamebeleid. Maar ook het zijn van geen moeder, maar het bereiken van een bepaalde leeftijd kan al negatieve gevolgen met zich meebrengen. Er komt immers een moment waarop de kans groot is dat een vrouw een moeder wordt. Ook zonder kinderwens heb je dus te maken met deze vooroordelen.

Over moeders bestaan talloze vooroordelen. Ze werken minder hard, ze zijn minder betrokken en ze zijn vaker ziek, wordt wel gezegd. Moeders moeten dus harder werken dan niet-moeders en zeker dan mannen, om zich te bewijzen op de werkvloer.

Wij vinden dat de houding van het bedrijfsleven richting moeders moet veranderen. Leidinggeven in een vierdaagse werkweek moet mogelijk gemaakt worden. Er moet meer en goedkopere kinderopvang komen. Waarom geen financiële bijdrage vanuit de werkgever? Of een kinderopvang in-company? Vaders moeten gestimuleerd worden meer zorgtaken op zich te nemen door vaderschapsverlof te verlengen en ouderschapsverlof vanzelfsprekender te maken. Kolfruimtes moeten beter gefaciliteerd worden of vrouwen moeten de mogelijkheid krijgen thuis hun baby te voeden. Als we het erover eens zijn dat borstvoeding de beste voeding is, waarom bestaat er dan geen borstvoedingsverlof? En er moet strenger toezicht komen op het naleven van de regels.

Seksisme in het bedrijfsleven.
Seksistisch en dan met name welwillend seksistisch gedrag wordt in het Nederlandse bedrijfsleven te vaak geaccepteerd.

Enerzijds komt dit door een gebrek aan kennis en bewustzijn, zowel bij de personen die het gedrag vertonen als bij de vrouwen die onheus bejegend worden. Te vaak nog wordt gedacht dat seksistisch gedrag gaat over seksuele intimidatie, seksueel ongepast gedrag of aanrandingen. Seksistisch gedrag gaat echter over het discrimineren op grond van iemands geslacht. Welwillend seksistisch gedrag wordt zelfs vaak niet eens herkend als zijnde fout.

Anderzijds heeft het te maken met angst en de zwijgcultuur die in vele organisaties heerst. Grenzen stellen en voor jezelf opkomen kan in zo’n geval betekenen dat je baan gevaar loopt of dat je een promotie misloopt. Vaak is er geen geschikte vertrouwenspersoon aanwezig en als deze persoon er wel is, is hij of zij niet bij machte om de situatie te veranderen. Er zou een landelijk meldpunt in het leven geroepen moeten worden, waar vrouwen terecht kunnen voor hulp. Tot die tijd horen wij graag jullie verhalen, zodat we onze krachten kunnen bundelen.