terug naar overzicht

Wat je merkt in een giftige bedrijfscultuur is dat het management op een intimiderende manier omgaat met medewerkers.

Pas op voor giftige bedrijfsculturen.

08 October - GESCHREVEN DOOR PROFEMME

In een sterk hiërarchische werkomgeving, die in stand gehouden wordt en wordt gecontroleerd door middel van het gebruik van macht, heerst wat we ook wel wat we een giftige bedrijfscultuur noemen.

Wat je merkt in een giftige bedrijfscultuur is dat het management op een intimiderende manier omgaat met medewerkers. Zo worden er bijvoorbeeld voor de groep grapjes gemaakt over mensen, worden medewerkers gekleineerd en worden er onmogelijke opdrachten neergelegd bij het personeel. Het gevolg hiervan is dat er geen vertrouwen heerst in de organisatie en dat mensen worden beheerst door angst.

Mensen die bang zijn zullen hun mond niet zo snel open doen. Er ontstaat een zwijgcultuur. Liever gooien medewerkers hun collega's voor de leeuwen om zichzelf te redden en door de leidinggevenden gewaardeerd te worden. Mensen die netjes in de pas blijven lopen en doen wat het leiderschap ze opdraagt worden beloond met een promotie of bonus. Hiermee wordt hun goede gedrag eigenlijk afgekocht. Met mensen die dwars liggen gebeurt het tegenovergestelde. Zij worden klein gehouden en de baas ziet hen het liefst vertrekken.

Dat een giftige werkcultuur niet bijdraagt aan goede bedrijfsresultaten moge duidelijk zijn. Angst verlamt het personeel en verlaagt de productiviteit en creativiteit. Op langere termijn zal het bedrijf te maken krijgen met een hoge mate van ziekteverzuim. Mensen die op deze manier continu onder druk worden gezet houden dit op een gegeven moment niet meer vol. Sommigen zullen het bedrijf verlaten, anderen zullen ten koste van hun gezondheid proberen vol te houden.