Empowering women. Vrouwen in een positieve beweging vooruit.

Profemme gaat over empowerment van vrouwen. In het bedrijfsleven. Vrouwelijke ondernemers, vrouwen in leiderschapsposities, maar vooral van vrouwen met ambitie. Vrouwen die zich staande willen houden in een overwegend mannelijk zakelijk landschap.

Waar op het moment relatief veel aandacht besteed wordt aan vrouwen in leiderschapsposities en vrouwen die ondernemen (girlbosses) lijken de ‘gewone’ ambitieuze vrouwen op de werkvloer te worden vergeten. Dit terwijl juist deze vrouwen in grote mate dagelijks struggelen met gebrek aan erkenning, niet gehoord en klein gehouden worden.

Vele vormen van genderongelijkheid sluimeren op de achtergrond en worden door zowel vrouwen als mannen niet herkend. Veel vrouwen ervaren stress of boosheid over de manier waarop ze behandeld worden, thuis of op de werkvloer. Vaak worden deze klachten niet direct toegeschreven aan genderongelijkheid. Vrouwen geven aan zich niet serieus genomen of niet gewaardeerd te voelen, maar kennen hun gevoelens niet toe aan seksistisch gedrag of machtsmisbruik.

De waarheid over seksisme

56% van de mannen denkt dat seksisme in de VS volledig is uitgeroeid. 63% van de vrouwen in de VS zegt geregeld met seksisme te maken te hebben.

Seksime = discrimineren op grond van geslacht, ook wel vijandig seksisme genoemd. Welwillend seksisme = subtiele vorm van seksisme, die de positieve houding tegenover vrouwen lijkt uit te dragen.

Welwillend seksisme kan ook wel worden omschreven als geniepig seksisme en wordt door veel vrouwen niet als seksistisch herkend, maar verward met aardig gedrag. Vrouwen worden door welwillend seksistische mannen op een voetstuk geplaatst, overladen met complimenten en krijgen ongevraagd hulp aangeboden.

Juist omdat vrouwen welwillend seksisme niet als dusdanig herkennen is het negatieve effect groot. Vrouwen weren zich niet automatisch voor deze vorm van seksisme, maar het gevoel van onderwaardering, onzekerheid en woede borrelt onderhuids.

Daarbij heeft onderzoek uitgewezen dat mannen die hoog scoren op welwillend seksisme ook hoog scoren op vijandig seksisme.

Juist deze vorm van ‘goedbedoeld’ seksisme vormt een groot probleem voor vrouwen in het Nederlands bedrijfsleven. Wij helpen vrouwen in hun bewustwordingsproces en helpen hen weerbaar te worden in een door mannen gedomineerde werkomgeving.